Dlaczego my?

TECHNIK INFORMATYK to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. To także zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy w różnych gałęziach gospodarki, a z każdym rokiem przed absolwentami otwierają się coraz to nowe możliwości. Uczniowie poznają zarządzanie systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zasady doboru, montażu i konfiguracji podzespołów systemów komputerowych a także sprzętu i okablowania sieciowego. Uczeń TI uczy się również tworzenia dynamicznych witryn internetowych, poznaje zasady tworzenia i zarządzania bazami danych, jak również tworzy aplikacje internetowe współpracujące z bazami danych. Ucząc się informatyki w zakresie rozszerzonym, uczeń poznaje techniki programowania aplikacji desktopowych oraz mobilnych.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie między innymi w takich działach gospodarki jak:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy,
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych,
 • działy obsługi graficznej wydawnictw,
 • działy obsługi marketingowej i reklamowej firm,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, projektowania i administrowania stron www,
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Absolwent może pracować praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, które wymaga obsługi i zarządzania systemami komputerowymi. Poza tym może pracować w branży IT jako serwisant sprzętu komputerowego i sieci, sprzedawca, monter sieci lokalnych, programista oraz administrator baz danych. Dzięki dobrze dobranym przedmiotom rozszerzonym może także podjąć studia na wszystkich kierunkach politechnicznych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych absolwent otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu technika informatyka powinien być człowiekiem z pasją. Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i nieustanny kontakt z nowinkami technicznymi. Powinien przygotować się na konieczność stałego doskonalenia i dokształcania, gdyż branża rozwija się bardzo dynamicznie. Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych. Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje i nieustannie doskonali swoje umiejętności. Wymagana jest także podstawowa znajomość języka angielskiego. Nauka tego języka odbywa się w zwiększonej liczbie godzin, ponadto obejmuje język angielski zawodowy.

Kwalifikacje:

 • K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej,
 • K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka,
 • matematyka.

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

W naszej szkole uczniowie korzystają z 5 pracowni komputerowych, w których znajduje się ponad 60 nowoczesnych komputerów. W ramach nauki multimediów uczniowie zapoznają się z obsługą programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, programów do projektowania i obróbki animacji i filmów, poznają współczesne techniki multimedialne. Zajmują się również projektowaniem witryn internetowych z wykorzystaniem PHP, JavaSrcript, CSS. Uczniowie uczą się obsługi takich programów jak: Corell Draw, GIMP i wielu innych. Na językach programowania korzystają z C++, Dephi, Java. Uczniowie uczą się zawodu, troszcząc pod nadzorem nauczyciela o stan techniczny sprzętu szkolnego w ramach zajęć zawodowych.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami informatycznymi oraz instytucjami znajdującymi się na terenie powiatu, w których wykonuje się zadania związane z szeroko pojętą informatyką pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów w branży. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Współpraca

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami informatycznymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży setki specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Ejot Ciasna
 • EthosEnergy (TurboCare) Lubliniec
 • FHUP Acces Net - Rafał Pomajda Lubliniec
 • Gminne Centrum Kultury i Informacji Koszęcin
 • GO Automatics Bytom
 • KCA Lubliniec
 • Meblonowak Dobrodzień
 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Lubliniec
 • Powiatowy Urząd Pracy Lubliniec
 • Soft Serwis Kochanowice
 • Tercom- T.Obrzód Lubliniec
 • Urząd Gminy Ciasna
 • Urząd Gminy Kochanowice
 • Urząd Miasta Dobrodzień
 • W.B. Projekt, Wojciech Bukalski Lubliniec
 • WPHU “Matrix” Krzysztof Sośniak Lubliniec
 • Zakłady “Lentex” S.A. Lubliniec

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2011r. uczniowie technikum informatycznego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT siedmiokrotnie wyjeżdżała do Niemiec i Hiszpanii. Chętni uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów w ramach projektów: „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011 - 2012 „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011 - 2012, „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu" – 2015 – 2016, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018.

Obecnie trwa projekt „Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy”, kolejna grupa przygotowuje się do 2-tygodniowego stażu w Niemczech. Trwają również przygotowania do realizacji następnego projektu na lata 2019/20. Szkoła przygotowuje projekt staży zagranicznych „Staż zawodowy w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”. Podpisany został list intencyjny, ustalono zasady rekrutacji, program zajęć i zakres umiejętności, jakie posiąść będą musieli uczniowie oddelegowani na zajęcia praktyczne odbywane w Niemczech.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki e12 2018 Wyniki e13 2018 Wyniki e14 2018

2017 r.

Wyniki e12 2017 Wyniki e13 2017 Wyniki e14 2017

2016 r.

Wyniki e12 2016 Wyniki e13 2016 Wyniki e14 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki e12 2015 Wyniki e13 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Uczniowie technikum informatycznego odnoszą liczne sukcesy nie tylko w konkursach związanych z informatyką, ale także z wszystkimi przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką. Spośród licznych konkursów wykorzystujących umiejętności zawodowe najbardziej prestiżowy wydaje się udział Piotra Stępnia w finale ogólnopolskiego konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA w 2017r., ale także stworzenie obecnie funkcjonującej strony internetowej, która jest wizytówką szkoły. Jej autorami są Rafał Kita i Bartłomiej Waliszko. Wśród licznych sukcesów uczniów technikum informatycznego są również zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w e-sporcie w Siemianowicach Śląskich i 2 miejsce w miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie w Oławie w 2017r., "Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska" – III miejsce w konkursie drużynowym.