Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zapotrzebowanie na pracowników w branży hotelarskiej, turystycznej, agroturystycznej i sferze organizacji czasu wolnego. Przekłada się to na wzrost ilości miejsc pracy dla techników hotelarstwa nie tylko w powiecie lublinieckim, całej Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią. Uczniowie wybierający ten zawód zapoznają się z zasadami funkcjonowania hotelu, nauczą się organizować wypoczynek dla klientów indywidualnych oraz imprezy integracyjne dla firm, a także kompleksowo obsługiwać gości hotelowych. Będą posługiwali się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym. Poznają też cenne umiejętności dotyczące obsługi gościa w hotelowych restauracjach.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci Technikum Hotelarskiego będą mogli podjąć pracę w:

 • hotelach,
 • ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych,
 • na statkach wycieczkowych i promach,
 • samolotach pasażerskich (jako steward/stewardessa),
 • biurach podróży,
 • schroniskach turystycznych,
 • własnych firmach, np. pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych,
 • restauracjach, barach, kawiarniach, punktach informacji turystycznej.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania turystyką, podróżami oraz być przyjaźnie nastawionym do innych osób. Wymagane są także podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nauka tego języka obejmuje ponadto język angielski zawodowy w zwiększonej liczbie godzin oraz realizację wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kwalifikacje:

 • K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy 3.
 • K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy 4.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • język obcy (angielski/niemiecki).

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE w wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią hotelarską i specjalistyczną pracownią językową do nauki języka zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w hotelarstwie, np. Hotel X8, Hotel Mały. Uczniowie uczą się organizacji i techniki pracy w hotelarstwie oraz obsługi gości w zakładach gastronomicznych, korzystając z pomocy dydaktycznych. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w renomowanych hotelach, zajazdach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Szkoła współpracuje z wszystkimi obiektami hotelarskimi znajdującymi się na terenie powiatu, a także zapewnia możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia, również poza Lublińcem, np. we Wrocławiu, Warszawie czy nad morzem (w przypadku spełnienia warunków koniecznych do odbycia praktycznej nauki zawodu przez obiekt), a także za granicą. W naszej szkole to uczeń sam wybiera, gdzie chce odbyć praktykę zawodową. Szkoła umożliwia także udział w kursach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, np. kurs animatora czasu wolnego, kurs barmański, kurs baristyczny. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z wszystkimi obiektami noclegowym znajdującymi się na terenie powiatu, a także z wieloma hotelami w województwie i kraju. Nasi uczniowie dotychczas odbywali praktyki m.in. w następujących obiektach:

 • Hotel Zamek Lubliniec***
 • Hotel Alhar Lubliniec***
 • Strzelnica Family Resort & SPA Lubliniec***
 • Q Hotel Plus Katowice****
 • Vienna House Easy Katowice****
 • Courtyard by Marriott Katowice City Center****
 • Hotel Monopol Katowice*****
 • DoubleTree by Hilton Wrocław*****
 • Hotel Intercontinental Warszawa*****
 • Hotel Weiser Wrocław***
 • Hotel Sympozjum Kraków****
 • Hotel VillaVerde Congress & SPA Zawiercie****

Współpraca

Szkoła współpracuje także z licznymi firmami organizującymi kursy i szkolenia zawodowe, które potwierdzane są certyfikatami uznawanymi zarówno w kraju, jak i za granicą. W szkole organizowane są szkolenia dla barmanów-baristów oraz kursy animatora czasu wolnego, dzięki czemu uczniowie mogą nie tylko podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać unikatowe umiejętności, ale także podjąć wakacyjną pracę. W roku szkolnym 2017/2018 dwóch uczestników kursu na animatora czasu wolnego podjęło pracę w hotelach zlokalizowanych w Tunezji i Egipcie. Uczestnictwo w kursach ma charakter dobrowolny.

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2013r. uczniowie technikum hotelarskiego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Orland Kysthotell**** w Norwegii oraz hotelu Aloe**** w Pafos na Cyprze. Wcześniejsze wyjazdy odbywały się w ramach projektu "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie" . Obecnie trwa projekt "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie". W marcu 2019r. chętni uczniowie będą szkolić się przez 4 tygodnie w Hotelu Elias Beach**** w Limassol na Cyprze. We wrześniu 2019r. wyjeżdżają na kolejny staż na Maltę, gdzie w prestiżowych hotelach, np. Paradise Bay Resort**** czy Kempinski*****, będą mogli poznać tajniki pracy w swoim zawodzie.

Wybierane przez szkołę hotele słyną z świetnie urządzonych sal bankietowych czy konferencyjnych, które zostały dostosowane do imprez na skalę międzynarodową takich jak zjazdy, szkolenia, sympozja. Pobyt na stażach w Norwegii, na Cyprze i Malcie to przede wszystkim praca, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń rozłożonych w czterech sektorach: recepcja, kuchnia, restauracja, sprzątanie pokoi. Podczas staży młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe w hotelarstwie, m.in. wykonując czynności związane z zameldowaniem i wymeldowaniem gości z obiektu, realizacją zamówień gości do pokoju, przygotowywaniem potraw i sali restauracyjnej, pracą w części administracyjnej hotelu, wypełnianiem dokumentacji hotelowej oraz wiele innych. Podczas pobytu za granicą uczniowie posługują się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, a także poznają podstawy innych języków: norweskiego, greckiego, maltańskiego. Czas wolny poświęcają na zwiedzanie i kształcenie kulturowe.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki t11 2018 Wyniki t12 2018

2017 r.

Wyniki t11 2017 Wyniki t12 2017

2016 r.

Wyniki t11 2016 Wyniki t12 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki t11 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział w finale Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik hotelarstwa. W ubiegłych latach w finale tej Olimpiady znalazły się 4 uczennice technikum hotelarskiego, które otrzymały nie tylko tytuł finalistek, ale także zaświadczenie zwalniające je z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła bierze także udział w innych konkursach rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim, jak Międzyszkolne Konkursy Wiedzy Hotelarskiej czy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce.