Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

Technik budownictwa to zawód przyszłości. Obecnie branża budowlana prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników stale wzrasta. Specjalista w zakresie budownictwa znajdzie zatrudnienie począwszy od projektowania poprzez kosztorysowanie i nadzór budowlany aż do realizowania wszelkich obiektów budowlanych. Drogi, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, mała architektura i wiele innych – to wszystko czeka na absolwenta tego kierunku.

Odwiedź ZSOT

W tym zawodzie możliwości pracy są wręcz nieograniczone. Można prowadzić własną działalność gospodarczą, prowadząc firmę budowlaną, remontową bądź wykończeniową, wykonywać wszystkie prace w ramach zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i drogowych, podjąć pracę w sklepach z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, wykonywać prace związane z rysunkiem technicznym i projektowaniem komputerowym, wykonywać profesjonalne kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową. Na naszych absolwentów czekają również kierunki budowlane wyższych uczelni gwarantujące zatrudnienie i bardzo atrakcyjne zarobki w przyszłości.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat powinien być człowiekiem kreatywnym, dobrze zorganizowanym i rzetelnym. Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.

Kwalifikacje:

 • K1 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią zawodową wyposażoną w pomoce dydaktyczne do ćwiczeń praktycznych. Uczniowie uczą się obsługi sprzętu geodezyjnego, wykorzystują nowoczesne materiały budowlane, korzystają z narzędzi, maszyn i urządzeń. Uczniowie uczą się projektowania w pracowniach komputerowych w oparciu o programy ArchiCAD, AutoCAD służące do projektowania architektoniczno - konstrukcyjnego zgodnie z najnowszymi standardami oraz obsługują programy do obliczeń konstrukcyjnych i kosztorysowania: RmWin i Norma.

Szkoła posiada oprogramowanie Solid Edge będące w chwili obecnej podstawowym narzędziem pracy w branży budowlanej i mechanicznej. Warunki licencji umożliwiają uczniom korzystanie z programu w domu.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami budowlanymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Współpraca

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami budowlanymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży około 1000 specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Zakład Budowlany „Insbud” Lubliniec, Gabriel Grabiński
 • Zakład Ogólnobudowlany”Gerlic” Lubliniec, Eugeniusz Gerlic
 • PUHP „DEXBUD” Wierzbie, Andrzej Kaniut
 • Hoger Sp. z o. o. Lubliniec,
 • Gabrysiak Andrzej Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Lubliniec, Andrzej Gabrysiak
 • Zakład murarski Jeżowa, Stanisław Wałęga
 • Zakład Ogólnoremontowy Olszyna, Zygmunt Smol
 • Zakład Remontowo-Budowlany Jan Cierpioł, Lisów Jan Cierpioł
 • Integra Group Lubliniec, Adam Dyla
 • Usługi Ogólnobudowlane Wędzina, Łukasz Jelonek

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2014r. uczniowie technikum budowlanego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Niemczech. Chętni uczniowie wyjechali na 2-tygodniowe staże zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego Cottbus w Niemczech, gdzie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów. 1 tydzień obejmował rzemiosło murarsko – tynkarskie, 2 tydzień - roboty wykończeniowe (sucha zabudowa, technika budowlana – docieplenia). Zrealizowane zostały projekty „Razem zbudujemy Europę” i „Budownictwo bez granic”.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki b18 2018 Wyniki b30 2018 Wyniki b33 2018

2017 r.

Wyniki b18 2017 Wyniki b30 2017 Wyniki b33 2017

2016 r.

Wyniki b18 2016 Wyniki b30 2016 Wyniki b33 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki b18 2015 Wyniki b33 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział uczniów w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik budownictwa. Ponadto uczniowie klas budowlanych ZSOT wygrywają prestiżowe konkursy wojewódzkie, potwierdzając swoje wysokie umiejętności teoretyczne i praktyczne.

Daniel Hat - Laureat XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Finale Centralnym w Zielonej Górze. Wynik dający możliwość wyboru dowolnej uczelni technicznej w Polsce bez postępowania kwalifikacyjnego,

Patryk Woroniak - Laureat XXX i XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Finale Centralnym. Wynik dający możliwość wyboru dowolnej uczelni technicznej w Polsce bez postępowania kwalifikacyjnego,

Patryk Kompała, Kamil Strzyż i Patryk Woroniak - I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie "Młody Mistrz Budownictwa".